ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

thumb.php

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění centrálního nervového systému (CNS), který je tvořen nervovými tkáněmi mozku a míchy. Její příčina není známa, takže jí nelze předcházet, a dosud nebyl nalezen žádný lék, který by byl schopen zcela zastavit postup choroby. ANATOMIE Ještě dříve než se pustíme do povídání o RS jako takové, je nepochybně žádoucí podívat se

RS – NERVOVÁ TKÁŇ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tkáň nervová je zvlášť uzpůsobena k přijímání podnětů, jejich vedení a pořádání. Skládá se jednak z velmi složité prostorové sítě buněk dotýkajících se svými výběžky, zvaných buňky nervové čili gangliové, které tyto schopnosti mají, jednak ze sítě buněk podpůrných, souhrnně označovaných jako buňky gliové čili neuroglie. Nervová buňka se skládá z těla (4 až 150

DIABETES MELLITUS

Diabetic patient doing glucose level blood test

DIABETES MELLITUS – CUKROVKA Diabetes mellitus je onemocnění charakteristické výskytem nadměrného množství cukrů v krvi (hyperglykémie). Jedná se tedy o poruchu metabolismu cukrů (sacharidů). Normální hranice glykémie jsou 3,9–5,6 mmol/l nalačno ( některé zdroje referenční hodnoty mírně upravují). Nad tyto hodnoty se obáváme buď přímo cukrovky, nebo stavu prediabetických. V riziku onemocnění jsou všechny věkové

METABOLICKÝ SYNDROM

mid section view of a man sitting on a bench in a park

METABOLICKÝ (REAVENŮV) SYNDROM = SYNDROM X Kombinace rizikových faktorů, které ústí v řadu zdravotních komplikací. Mezi hlavní 4 rizikové faktory (tzv. smrtící kvarteto) patří: aterogenní dyslipidémie (tj. vzestup triacylglycerolů a snížení HDL-cholesterolu v séru); abdominální obezita (břišní typ obezity); hyperglykémie (zvýšená hladina cukru v krvi) nebo porucha glukózové tolerance (snížená schopnost tkání cukry z krve

Přirozenost pohybu

40DfL1

Není nic překvapivého, jak moc důležitý je pohyb pro život člověka. Je jeho nedílnou součástí a přirozeností, díky němu vlastně jsme. Samozřejmě v tomto pojetí se nemusí jednat o výkonnostní sport, ale stačí jen obyčejná chůze nebo pohyb jednotlivých částí těla. Když se mluví o důležitosti pohybu, ve výčtu pozitiv nalezneme věci jako antistresový charakter,

Poruchy příjmu potravy

NEDAwarenessLogo

TÝDEN BOJE PROTI PORUCHÁM PŘÍJMU POTRAVY 23.2. – 1.3. 2014 Na přelomu měsíce února a března pořádá americká organizace NEDA již 27. ročník akce zaměřené na rozšíření povědomí veřejnosti o problematice poruch příjmu potravy. Snaží se, aby informace o těchto poruchách pronikly mezi odborníky, laickou veřejnost a hlavně k lidem, kteří tímto problémem trpí a

Procento podkožního prožívání

metabolism-and-weight-loss

Když se člověk rozhodně udělat něco se svým zdravím, nejčastěji směřují první kroky k úpravě výživy a pohybového režimu. To je správně a právě v těchto oblastech bývá zakopán pes. Vzhledem k tomu, že žijeme ve společnosti, která má ve stravování a sportování značné rezervy. Např. ve statistikách o nadváze a obezitě zaujímáme přední příčky

Stretching is dead

sleepy-stretching-cat-wallpapers_34005_2560x1600

Zajímavá věta, která zazněla z úst velkého tréninkového guru Kellyho Staretta. Ale je tomu opravdu tak, že bychom se neměli protahovat a tyto aktivity měli vnímat jako přežitek? Nejprve co si vlastně představit pod pojmem stretching (strečink, protahování). Jedná se o druh cviční, při kterém dochází buď k uvolnění svalu (svalových skupin) nebo k jeho

Hubnutí a kardio nízké intenzity… MÝTUS

Woman Tying Measuring Tape Around Her Waist

Jinými slovy: vypočtěte si podle magického vzorce hodnotu vaší maximální tepové frekvence, poté vynásobte 0,5 až 0,65 a získáte interval, ve kterém byste se měli pohybovat. Vyberte si následně aerobní aktivitu typu rychlá chůze, běh, kolo a vydržte ji provozovat 30 až 60 minut. Tímto způsobem se nejlépe zbavíte podkožního tuku, protože v takovém režimu

1 2