Kurz Instruktor fitness

personal-trainer

Termín
24.9. – 30.10. 2016 / závěrečná zkouška 12.11. 2016

Cena: 10.990,-
Přihlášení na kurz (uzávěrka přihlášek dne 15.9.2016)
Vyplňte, prosím, přihlašovací formulář (viz. níže) a zašlete jej e-mailem na adresu petr.schlegel@gomango.cz.

 

Kurz je zaměřen na přípravu budoucích trenérů (osobních, kondičních), cvičitele nejrůznějších skupinových lekcí anebo sportovce, kteří si chtějí prohloubit své znalosti. Jedná se o 6-ti týdenní víkendový kurz (pátek až neděle), kdy jsou účastníci seznámeni teoreticky i prakticky se všemi důležitými oblastmi fitness (viz. tematické okruhy). Poté je dvou týdenní pauza, po které následuje závěrečná zkouška. Rozsah kurzu je 150 hodin, které zahrnují i praxi.

Po absolvování kurzu obdrží účastník osvědčení, které ho opravňuje k získání živnostenského listu (Poskytování tělovýchovných služeb, Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici).
Podmínky pro přijetí:
Věk 18 let
Praktické zkušenosti se cvičením v oblasti fitness 1 rok
Podmínky pro úspěšné splnění kurzu:
80% docházka
Seminární práce (rozsah 10 stran) a její obhajoba
Písemné testy (anatomie, fyziologie, výživa, sportovní trénink)
Ústní zkouška (včetně praktických ukázek)