top of page

Léčba roztroušené sklerózy


Používanou léčbu lze rozdělit do tří skupin:

1. Období ataky

Tato léčba znamená léčbu každého vzplanutí onemocnění – tj. léčbu každé ataky. Ataka znamená, že se po dobu delší než 24 hodin objevují nové neurologické potíže, ev. jsou to potíže, které pacient měl, ale vymizely, nebo se významně zhoršily potíže již přítomné.Tato léčba znamená léčbu každého vzplanutí onemocnění – tj. léčbu každé ataky. Ataka znamená, že se po dobu delší než 24 hodin objevují nové neurologické potíže, ev. jsou to potíže, které pacient měl, ale vymizely, nebo se významně zhoršily potíže již přítomné. Lékem volby jsou kortikoidy.

Používají se především v útočné dávce, nejlépe i. v infuzemi.  Mají výrazný protizánětlivý, antialergický (protialergenní), imunosupresivní (imunitu potlačující) a antiproliferativní (protirůstový) efekt. Proto stojí v řadě terapeutik u všech autoimunit na prvním místě.

Podávají se také  cytostatika, potlačující biochemické děje v buňkách, navrhují se v menších dávkách než v onkologii.


2. Dlouhodobá léčba (prevence relapsu)

Oddálení ataky a stabilizace procesu. Tato oblast je nejvíce problematická a přistupuje se k ní vždy individuálně. Používají

se udržovací dávky Prednisonu nebo i dalších imunosupresiv. Velký ohlas zaznamenaly interferony. Pacienti léčeni interferony jsou sledováni v centrech pro roztroušenou sklerózu.


3. Léčba symptomatická – se řídí klinickými projevy.

Důležitou součástí léčby roztroušené sklerózy je vhodně volená rehabilitace.

Rehabilitace a pohybová činnost by se měli stát pravidelnou součástí každodenního života nemocného RS. Jen tak se může zlepšit jeho fyzický a psychický stav. Naštěstí jsou již za námi ty doby, kdy bylo pacientům doporučováno úplně se zříci pohybové aktivity a větší tělesné námahy.

Při fyzioterapeutických postupech nám jde o nahrazení poškozených a ztracených funkcí pohybového aparátu, ovlivnění elasticity, udržení nervosvalové koordinace, tělesné kondice, pracovní schopnosti a soběstačnosti.

Využíváme k tomu tyto prostředky: polohování, pasivní pohyby, nenáročné aktivní cvičení, dechovou gymnastiku, prvky relaxace, cvičení dle Frenkela (přesné, precizní provádění pohybu ve správném tempu, při kterém si pacient uvědomuje každou polohu těla, kterou prochází. Postupně dochází k menší potřebě kontroly pohybu zrakem a nácvik postupně graduje od jednoduchého pohybu ke složitějším, od rychlého k pomalému a z polohy vleže do polohy vestoje. ), postizometrickou relaxaci, nácvik samostatnosti, soběstačnosti, jógu, autogenní trénink, akupresuru, vodoléčbu, elektroléčbu, hipoterapii, rekondiční pobyty, lázeňskou léčbu, domácí ošetřovatelskou péči, denní režim, výživu.

Co se výživy a stravování týče, obecně se doporučuje:

 • Živočišné a nasycené tuky v omezeném množství, lépe vůbec

 • Z mléčných výrobků pouze kozí či ovčí mléko, případně nízkotučné jogurty

 • Vynechat rafinované uhlohydráty (bílý chléb, bílá rýže, koláče, sušenky)

 • Nesladit

 • Naopak používat oleje, které dodávají nutnou kyselinu linolovou

 • Pokud je zjištěna alergie na lepek, je nutno dodržovat bezlepkovou dietu

 • Vhodné jsou ryby, tak 3 x týdně

 • Často se doporučuje jíst tmavou zeleninu, zeleninové saláty a luštěniny

 • Dobré jsou ořechy,semínka a lněné semínka, zejména jejich olej

 • Maso v omezeném množství a jen libové

 • Pít alkohol ve výjimečných případech a v malém množství

 • Nekouřit !

Roztroušená skleróza není vyléčitelnou, ale je léčitelná. Prognóza se průběhem doby podstatně zlepšila. Zásluhu má včasná a správná diagnóza, neboť odhalením v raném stadiu se léčebný úspěch významně zvětšuje. Ubývá akutních forem a prudkých zlomů, jako by se agresivnost procesu oslabovala. Benigních forem přibývá, remise bývají vydatnější, stabilizace častější a delší. Průměrná doba žití se zdvojnásobila až ztrojnásobila.

Comments


bottom of page