top of page

Metabolický syndrom


METABOLICKÝ (REAVENŮV) SYNDROM = SYNDROM X

Kombinace rizikových faktorů, které ústí v řadu zdravotních komplikací. Mezi hlavní 4 rizikové faktory (tzv. smrtící kvarteto) patří:

  • aterogenní dyslipidémie (tj. vzestup triacylglycerolů a snížení HDL-cholesterolu v séru);

  • abdominální obezita (břišní typ obezity);

  • hyperglykémie (zvýšená hladina cukru v krvi) nebo porucha glukózové tolerance (snížená schopnost tkání cukry z krve vychytat a zpracovat);

  • arteriální hypertenze

U syndromu X se objevují problémy se srdcem a cévami (angina pectoris, srdeční infarkt, ischemická choroba dolních končetin – špatné prokrvení končetin), obezita a s ní spojené komplikace (např. poškození kloubů, srdeční nedostatečnost a mnoho dalších), bolesti hlavy atd. Pro lékaře jsou zejména důležité laboratorní hodnoty v krvi (hladiny tuků a cukru), které se společně s obvodem pasu a krevním tlakem použijí ke stanovení diagnózy.

Projevy se postupně začínají kumulovat a když už je pacient subjektivně označí, bývá už nezřídka pozdě na účinnou terapii a dostáváme se do cyklu řešení aktuálních obtíží!! Proto nejlepším řešením je včasný zásah do životního stylu!

Metabolický syndrom = obehraná písnička?

Téměř každý v dnešní době o metabolickém syndromu, obezitě a cukrovce slyšel, ale málo kdo si reálně představí potíže, které syndom X znamená. Krom chronicky známých záležitostí (viz. výše) sem může spadat i :

– změny nálad, deprese

– potíže s únikem moči ( z důvodu oslabení svalstva pánve)

– obtížné hojení i sebemenších poranění

– menstruační dysfunkce

– migrény

– astma …

Vyšetření u lékaře:

Obvod pasu

Metabolický syndrom ohrožuje muže, kteří mají v pase více než 102 cm, a ženy, které si naměří více než 88 cm. Nová doporučení přitom limit ještě zpřísňují a hovoří o 94 cm u mužů a 80 cm u žen.

Výška krevního tlaku

Samozřejmostí by mělo být měření krevního tlaku. Pokud přesáhne 130/85, je třeba se mít

na pozoru, hranice 140/90 se už považuje za rizikovou.

Triglyceridy

Pod neznámým slovem triglyceridy se skrývají jisté tukové částice, z nichž si svaly berou energii pro svou práci. Pokud jich je v krvi příliš – více než 1,7 mmol/litr – výrazně stoupá riziko chorob srdce a cév.

Cholesterol

Při měření cholesterolu je důležité, kolik jakého cholesterolu v krvi koluje. V případě zjišťování rizika vzniku metabolického syndromu rozhoduje HDL („hodný“ cholesterol), pokud je ho méně než 1,0 mmol/litr u mužů a u žen méně než 1,3 mmol/litr.

Krevní cukr

Na hrozící metabolický syndrom ukazuje rovněž příliš vysoká hladina cukru v krvi, pokud přesahuje 6 mmol/litr, je to znamení, že by člověk mohl být ohrožen metabolickým syndromem.

Řešení:

Léčba metabolického syndromu je v prvé řadě založena na změně životního stylu, a to především redukce hmotnosti dosažená kombinací fyzické aktivity, psychoterapie a změny stravy. Významnou roli hraje zanechání kouření a pití alkoholu.

Comentários


bottom of page