top of page

Roztroušená sklerózaRoztroušená skleróza (RS) je onemocnění centrálního nervového systému (CNS), který je tvořen nervovými tkáněmi mozku a míchy. Její příčina není známa, takže jí nelze předcházet, a dosud nebyl nalezen žádný lék, který by byl schopen zcela zastavit postup choroby.


ANATOMIE

Ještě dříve než se pustíme do povídání o RS jako takové, je nepochybně žádoucí podívat se trochu podrobněji na anatomické poměry v neuronálním systému člověka. – (viz. první část článku)


Nervová vlákna jsou chráněna, obalena a vyživována tukovou substancí zvanou myelin. Myelinový obal, tzv. myelinová pochva, obklopuje axony, prodloužené výběžky nervových buněk, které zajišťují přenos signálů mezi nervovými buňkami.

Ne všechna nervová vlákna jsou myelinizována, protože myelin je poněkud prostorově náročný. Proto jsou myelinové pochvy jen kolem těch axonů, které musí vést vzruchy rychle, např. ke svalům, kdežto axony řídící třeba vnitřní orgány tak rychlé být nemusí, proto jsou nemyelinizované.


CHARAKTERISTIKA

Roztroušená skleróza nese svůj název zaslouženě. Slovo „skleróza“ pochází z řeckého skleros, což znamená „tuhý“ (tam, kde odezní zánět, se postižená tkáň zjizví). Roztroušená proto, že v CNS vytváří porůznu roztroušená zánětlivá ložiska, zvaná též plaky nebo léze. Tato ložiska mají různou velikost, několik milimetrů až centimetrů, a jsou rozeseta v bílé hmotě mozku a míchy. Dochází v nich k rozpadu myelinových pochev. Imunitní systém považuje myelin za organismu cizí, tudíž škodlivý, a ničí jej. Jakmile je myelinová pochva zničena chorobným procesem, je zpomalen nebo zcela přerušen přenos nervových vzruchů v CNS.

Nervová vlákna jsou též do jisté míry schopna remyelinizace, tzn. znovuobnovení myelinových obalů. Ačkoli se vědci původně domnívali, že myelin u dospělých jedinců již není schopen obnovy, nedávné vědecké výzkumy prokázaly opak. Bohužel probíhající zánětlivý proces tuto regeneraci oddaluje a opakovaná demyelinizace vyčerpává regenerační schopnosti oligodendrocytů a znovuobnovený myelin není již tak silný a vedení impulsů je sice obnoveno, ale je pomalejší.


Hlavním problémem je ale spíše fakt, že axony se trhají a neexistuje nic, co by je dokázalo znovu spojit. Dříve panoval názor, že ke zničení axonů dochází až v pozdějších progresivních stádiích nemoci, ale výzkumy ukázaly, že axony se trhají již v časné fázi RS.


Roztroušená skleróza je definována jako autoimunitní onemocnění – imunitní systém napadá vlastní tkáně organismu. Na spuštění tohoto útoku se podílí mnoho různých faktorů, např. genetické dispozice, životní prostředí, a další, často neznámí činitelé. V případě RS jsou cílem útoku myelinové pochvy nervových vláken.


Onemocnění vzniká nejčastěji mezi 20- 40 rokem života a má charakter atak (záchvatů) a zdánlivého klidu. To jak se ataky objevují a projevují je u každého pacienta jiné. Proces je proto nepředvídatelný.


Krásné shrnutí a popis ( v angličtině, ale velice uživatelsky přístupné:) )
PROJEVY:


Poruchy hybnosti (50 %) – třes horních a dolních končetin, těžkopádnost, špatný odhad vzdálenosti, problémy se sílou a koordinací pohybů, poruchy rovnováhy, závratě, potíže s chůzí, svalová slabost a atrofie…Zrakové problémy (25 %) – rozmazané či dvojité vidění, problémy s očním pohybem, bolesti za okem, snížení zrakové ostrosti, krátkodobé zamlžení, výpadky zorného pole, odlišné vnímání barev a další.Poruchy citlivosti (15 %) – necitlivost, mravenčení, brnění nebo mrazení, které se objevují na jakékoli části těla.Potíže s řečí – nejčastěji se jedná o dysartrii, řeč může být například tzv. sakadovaná, špatně srozumitelná, výjimečně může dojít až ke ztrátě schopnosti mluvit.Poruchy svěračů – častá mikce, pocit neúplného vyprázdnění, inkontinence.Únava (85 %) – přechodná (provázející ataku onemocnění a spojená často se zvýšenou námahou, kterou je nutno vyvinout v případě narušení některých nervových drah), dlouhodobá (objevuje se i v klidu).K těmto projevům se přidávají psychické problémy (deprese, rozmrzelost, únava, výkyvy nálad a celková emoční labilita) a poruchy soustředění

Comments


bottom of page