top of page

GDPR
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů (dále jen „správce“) je společnost GoMango, s.r.o., se sídlem Vysoký Újezd 32, 517 71, identifikační číslo: 28827457 (dále jen „GoMango“).
1.2. Kontaktní údaje společnosti jsou následující: adresa pro doručování Vysoký Újezd 32, 517 71, adresa elektronické pošty klub.gomango@gmail.com, telefon +420 725 412 063.
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
1.4. Vaším kontaktním místem je sportovní studio GoMango, Hradečnice 995, Hradec Králové 9, 500 09.

 
2. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Účely zpracování Vašich osobních údajů jsou:
2.1.1. evidence Vašich osobních údajů spojených s realizací výživového poradenství, včetně vedení záznamů o hmotnosti a složení těla za účelem možnosti Vás kontaktovat a za účelem vyhodnocování výsledků v rámci výživového poradenství. Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“)
2.1.2. evidence Vašich osobních údajů spojených s členstvím ve sportovním klubu, včetně evidence uživatelských účtů v rámci webového portálu klubu, možnosti Vás kontaktovat, potřeby Vaší identifikace při vstupu do střežených prostor klubu, přičemž právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení
2.1.3. marketing, včetně zasílání obchodních sdělení správcem, přičemž právním základem tohoto zpracování je případné udělení Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.
2.2. Kategorie osobních údajů zpracovávané pro jednotlivé účely zpracování jsou uvedeny v příloze č. 1.
2.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 
3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely realizace výživového poradenství dle čl. 2.1.1 budou zpracovávány po dobu 2 let od ukončení poradenské činnosti, tj. od data poslední návštěvy se záznamem údajů.
3.2. Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely evidence členství ve sportovním klubu dle čl. 2.1.2 budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z Vašeho členského vztahu ke sportovnímu klubu, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů.
3.3. Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu dle čl. 2.1.3 budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z Vašeho členského vztahu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

 
4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
4.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
4.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
4.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro členství ve sportovním klubu a pro realizaci výživového poradenství. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné se stát členem sportovního klubu a účastnit se výživového poradenství. Poskytnutí Vašich osobních údajů pro účely marketingu není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k Vašemu členství ve sportovním klubu a pro realizaci výživového poradenství.
4.4. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci (a to v případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu). Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat napsáním zprávy elektronickou poštou na adresu správce, tato možnost bude uvedena v každé zprávě obchodního sdělení zasílané správcem.
4.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 

PŘÍLOHA Č. 1 – KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH PRO JEDNOTLIVÉ ÚČELY

Pro účely realizace výživového poradenství dle čl. 2.1.1 mohou být zpracovávány následující osobní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa, datum narození, pohlaví, výška, hmotnost, % tuku v těle, hodnota viscerálního tuku (dle WHO), % vody v těle, hmotnost tuku prosté hmoty (FFM), hmotnost organické hmoty (kosti), hodnota bazálního metabolismu a určený biologický věk. Dále informace o množství přijímané potravy, množství přijímané zeleniny, množství přijímaných bílkovin, množství přijímaných tekutin včetně alkoholu, množství přijímaného olivového oleje, množství vykouřených cigaret, délce trvání spánku, přítomnosti bolestí hlavy, křečí ve svalech, průjmu nebo zácpy, přítomnosti alergií, zvýšeného cholesterolu, množství a druhu užívaných léčivých přípravků a doplňků výživy, frekvenci sportovních a relaxačních aktivit, přítomnosti stresu, únavy, chuti na sladké.

Pro účely evidence Vašeho členství či jiné účasti na sportovní aktivitě klubu dle čl. 2.1.12 mohou být zpracovávány následující osobní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa, datum narození, velikost oblečení, informace o typu a délky trvání členství, způsobu platby členských poplatků.

Pro účely marketingu dle čl. 2.1.3 budou zpracovávány následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa.

bottom of page