top of page

Týden boje proti poruchám příjmu potravyNa přelomu měsíce února a března pořádá americká organizace NEDA již 27. ročník akce zaměřené na rozšíření povědomí veřejnosti o problematice poruch příjmu potravy.

Snaží se, aby informace o těchto poruchách pronikly mezi odborníky, laickou veřejnost a hlavně k lidem, kteří tímto problémem trpí a neodvažují se jej řešit, nebo jen jednoduše nevědí jak a kde začít.

Pojďme se tedy podívat hlouběji na tuto tématiku.

Mezi obecně nejznámější poruchy příjmu potravy (PPP) patří mentální anorexie a mentální bulimie. Poněkud v pozadí znalostí stojí záležitost limitující život stejnou měrou – záchvatovité přejídání ( binge eating disorder). V poslední době se však začínají objevovat i novinky na poli PPP – Ortorexie, bigorexie a drunkorexie.

PŘÍČINY VZNIKU PPP

Genetika – stejně jako u neurotických a úzkostných poruch, také u PPP se na vývoji podílí významně genetika. Zajímavý je vztah mezi centrální nervovou soustavou a hormonálním systémem. Stejně tak je prokázána změna v krevním zásobení určitých částí mozku. Dědičnost PPP je 58-88%.

Dieta zahrnující výrazně omezující nebo nepravidelný stravovací vzory

Osobnost – úzkostné, obsedantní, perfekcionistické rysy, deprese, úzkost, poruchy nálady

Problémy s rodinou či obecně na vztahové úrovni

Významná traumata, ztráty, zanedbávání, citové či fyzické týrání

Závislosti na drogách, alkoholu…

ZNAKY PŘÍTOMNOSTI PPP

Výrazná hmotnostní ztráta

Obsesivní (vtíravé) zaobírání se počítáním kalorií, nutričních hodnot, atd.

Potřeba kontrolovat váhu, čí míry i několikrát denně

Nadměrné cvičení

Přejídání, nebo kompenzační chování (zvracení, laxativa, diuretika, anorektika….)

Zvláštní rituály týkající se jídla – maličká sousta, organizace potravin na talíři, také ukrývání potravin, krádeže….

Vyhýbání se jídlům, nebo potřeba jíst o samotě

Setrvalá potřeba hubnout i přes údaje na váze, rozměry, atp.

MENTÁLNÍ ANOREXIE

Z hlediska definice je mentální anorexie vytyčena zhruba takto:

– Omezení příjmu potravy pod potřeby organismu

– Intenzivní strach z přibývání na váze a posedlost hmotností, chování zabraňující přibývání na váze, vtíravé myšlenky týkající se vzhledu postavy

– Neschopnost rozpoznat skutečný tvar těla nebo závažnost aktuálního stavu

– Může nebo nemusí být přidruženo záchvatovité přejídání a / nebo snahy kompenzovat příjem jídla ( zvracení, užití laxativ, nadměrná fyzická aktivita)

Poměrně zajímavé je, že už ve 2.století Galén popisuje příznaky mentální anorexie. V 19. století lékaři začínají pátrat po příčinách a definují spojitosti mezi vyhublostí, nepřítomností menstruace a anorexií. O sto let později se zvyšuje výskyt PPP především v oblasti dobře situovaných rodin západní Evropy, u modelek a baletek. Roku 1967 se objevuje Twiggy na titulní straně módního časopisu Vogue – 41 kg a 170 cm.

Dnes se udává, že anorexie má nejvyšší úmrtnost ze všech duševních poruch.

MENTÁLNÍ BULIMIE

– Konzumace neobvykle velkého množství potravin najednou následované kompenzačním chováním (jako je zvracení, užití projímadel, diuretik, anorektikl a / nebo nadměrné cvičení případně následující období hladovění), aby se zabránilo zvýšení tělesné hmotnosti.

– Naprostá ztráty kontroly během záchvatovitého přejídání (binge eating)

– Pocity sebeodsouzení, vina a selhání po atace

– Obsesivní (vtíravé myšlenky na jídlo)

– Neustálé zabývání se potravinami

I zde figuruje jméno Galéna, který pojmenoval tuto poruchu bulimis – BÝČÍ HLAD.

ZÁCHVATOVITÉ PŘEJÍDÁNÍ – BINGE EATING DISORDER (BED)

– Opakující se stavy konzumace neobvykle velkého množství potravin najednou, nebo v krátkém časovém horizontu často bez pocitu hladu

– Jedení rychleji, než je obvyklé

– Pocit ztáty kontroly během aktu přejídání

– Následující pocity znechucení, deprese, studu nebo viny vůči příjmu jídla, které může vést k tomu, že dotyčný dává přednost jedení o samotě

– Často v souvislosti s pocitem úzkosti

– Příjem jídla až ke stavu fyzického nepohodlí

– Manipulace s potravinami ( krádeže, ukrývání jídla, nebo obalů a odpadků)

Co se týče USA je BED nejčastěji diagnostikovanou PPP. Udává se, že 3,5% žen, 2% mužů a 30-40% z těch, kteří se pokouší zhubnout mají diagnózu BED.

ORTOREXIE

Patologická posedlost zdravou výživou. Tato porucha se projevuje tak, že se u nemocného z počáteční orientace na zdravou stravu, na obchody se zdravými potravinami a na hledání informací, jak se takové potraviny vyrábějí, stává posedlost a hlavní náplň času.

Roste strach z “nezdravého” jídla, zdravé jídlo je podrobováno stále většímu zkoumání a i to postupně přestává být bezpečné. Jídelníček se tak zužuje na minimum, nemocný ztrácí na tělesné hmotnosti a trpí podvýživou.

Navíc musí na jídlo podobně jako při mentální anorexii velmi často myslet, trápí ho úzkosti a deprese, které vedou k pocitu osamění a skutečné izolaci .

Nemocní ortorexií jsou radikálními odpůrci uměle hnojených, geneticky upravovaných potravin bez použití chemických konzervantů a barviv, výhradně se orientují na bio-potraviny ze specializovaných obchodů. Patologické je extrémní odmítání všeho ostatního, nikoliv samotná myšlenka, že by mělo být jídlo maximálně přírodní a tedy zdravější.

BIGOREXIE

Bigorexie se naopak týká převážně tělesných proporcí ve smyslu posedlosti vlastním vzhledem. Jde o poruchu vnímání vlastního těla, kdy nemocný usiluje o dosažení často nereálných hodnot ve své fyzické zdatnosti, svých tělesných proporcí. V odborné literatuře se o této duševní poruše píše také jako o variantě “dysmorfofóbie” (nadměrné zaobírání se domnělým defektem vzhledu u běžně vyhlížející osoby) nebo ji lze nalézt pod označením “Adonisův komplex”.

Bigorektici si připadají slabí, nedostatečně svalově vyvinutí, trápí je to a jsou ochotni pro dosažení vzhledu z kulturistických časopisů nebo akčních filmů udělat opravdu hodně. Často jsou tak závislí na posilování, zneužívají zejména bílkovinné potravinové doplňky a látky, podporující svalový růst a ovlivňující metabolismus.

Mezi hlavní rizika této poruchy patří tzv. “overuse syndrom” – poškození pohybového aparátu dlouhodobým přetěžováním. Naprosto nevyváženou stravou a nadužíváním ergogenických prostředků (doplňky, obsahující vysoké množství bílkovin a aminokyselin) bývá také přetěžovaný trávicí systém, ledviny a játra.

Bigorektici trpívají nadváhou, ke které se dopracují záměrně vysokým příjmem energie kvůli svalovému růstu. Podstatné riziko hlavně pro duševní zdraví přináší sociální izolace, podobně jako u jiných závislostí i zde ztrácejí nemocní společná témata s ostatními lidmi, před společenskými kontakty dávají přednost fitcentru. Do psychických problémů se mohou bigorektici dostat také kvůli nedostatku financí (fitcentra, strava i potravinové doplňky představují dost velké výdaje a zároveň dochází k problémům či ztrátě zaměstnání).

DRUNKOREXIE

Drunkorexie označuje opakované redukování příjmu potravy s cílem snížit příjem kalorií a dovolit si tak pít více alkoholu. Tato posedlost vychází z faktu, že alkohol je poměrně kalorický, opět tu hraje hlavní roli nespokojenost se svou postavou a úzkost z přibírání na váze. Drunkorexie také zahrnuje cílené zvyšování výdeje energie na párty či diskotéce kombinováním tvrdého alkoholu s energetickými nápoji.

Tato porucha se týká více žen i když ani muži nejsou vůči ní imunní. Statistiky v americké populaci říkají, že 30% dívek ve věku 18-24 let vynechávají jídlo, aby mohli více pít alkohol. Hlavní nebezpečí takového chování spočívá v tom, že bez jídla se alkohol v žaludku vstřebává mnohem rychleji, do jater se může dostat za méně než 15 minut. Účinek alkoholu je silnější a také mnohem nebezpečnější, tělo ho hůře vstřebává, navíc ho dostane často ve vyšší dávce.

Po fyzické stránce je také velmi nebezpečné míchat alkohol s energy-drinkem. Po této kombinace dochází k razantnímu zvýšení krevního tlaku a srdeční činnosti, zároveň ke snížení schopnosti vnímat únavu, nejen lidé se srdeční vadou nebo hypertenzí jsou ohroženi kolapsem, existuje již řada případů náhlého úmrtí.

Psychiku ohrožuje drunkorexie podobně jako jiná porucha příjmu potravy. Nemocní zažívají úzkost při snaze kontrolovat své proporce, nespokojenost z toho, že se to nedaří podle jejích naprosto nereálných představ a “pomejdanové deprese” z množství vypitého alkoholu a často i snědeného jídla (v opilosti či v kocovině se nemocní prostě dojí). Nemocný člověk postupně také strádá společensky – opakovaná podrážděnost z hladu či rychlé opilosti z pití na lačno výrazně snižují společenskou atraktivitu postiženého a mohou vézt k pocitům odcizení, osamělosti, izolace.

K tématu poruch příjmu potravy zcela jistě patří i zmínka o emočním jedení a přejídání, protože souvislost jídla a psychických stavů je nepopiratelná. O něm, stejně tak o terapii PPP se dočtete v příštím článku věnovaném boji proti těmto poruchám! 🙂

ODKAZY a stránky, kde lze hledat informace a pomoc:

http://nedawareness.org/

http://www.pppinfo.cz/

https://bedaonline.com/

http://www.anabell.cz/

http://www.helpguide.org/mental/binge_eating_disorder.htm

http://www.medicalnewstoday.com/articles/173184.php

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/binge-eating-disorder/basics/definition/con-20033155

http://www.medicinenet.com/binge_eating_disorder/article.htm

http://www.anad.org/get-information/about-eating-disorders/binge-eating-disorder/

http://www.nedc.com.au/binge-eating-disorder

Comments


bottom of page