top of page

Diabetes mellitusDiabetes mellitus je onemocnění charakteristické výskytem nadměrného množství cukrů v krvi (hyperglykémie). Jedná se tedy o poruchu metabolismu cukrů (sacharidů).

Normální hranice glykémie jsou 3,9–5,6 mmol/l nalačno ( některé zdroje referenční hodnoty mírně upravují). Nad tyto hodnoty se obáváme buď přímo cukrovky, nebo stavu prediabetických.

V riziku onemocnění jsou všechny věkové skupiny bez rozlišení pohlaví.

Krom známého dělení na cukrovku I. a II. typu však existují i jiné specifické typy diabetu!!

Prediabetický stav= narušená glukózová tolerance

stav, při kterém organismus nedostatečně reaguje na glukózovou zátěž. Vyšetřuje se prostřednictvím orálního glukózového tolerančního testu (OGTT). Hodnota glykémie je dvě hodiny po podání 75 g glukózy vyšší nebo rovna 7,8 mmol/l a nižší než 11,1 mmol/l

DM prvního typu:

= inzulin dependentní DM, téměř úplný nebo úplný nedostatek inzulinu,

závislý na zevně podávaném inzulinu.

Příčinou je absolutní nedostatek inzulinu (hormonu regulujícího hladinu cukru v krvi) z důsledku zničení β-buněk pankratu (slinivky břišní). Pro DM 1. typu je charakteristický vznik v dětství, nicméně toto vodítko není 100%. Spouštěcím mechanismem jsou pravděpodobně virové infekce, traumata, stresové situace, případně autoimunitní reakce (tj. reakce těla proti vlastním buňkám).

Projevy: – rychlý úbytek na váze, žíznivost, neobvykle silný pocit hladu, zvýšené močení

Rizika: Především u nezjištěných diabetiků, nebo diabetiků špatně léčených je to hypoglykemické kóma ( předávkování inzulinem) a ketoacidotické kóma (tělo nevyužije jako zdroj energie cukry, ale nadměrně zpracovává mastné kyseliny s navýšením ketolátek v organismu).

DM druhého typu:

= non inzulin dependentní DM, relativní nedostatek inzulinu, není závislý na

inzulinu kromě zátěžových situací (operací, infekcí a traumat) (vzniká ve vyšším věku)

Příčinou je obecně řečeno buď snížená produkce insulinu pankreatem, nebo snížená citlivost tkání na insulin a kombinace obojích faktorů.

Postihuje především část populace s obezitou, či nadváhou, životním stylem bez aktivního pohybu a kvalitního jídelníčku s minimem vlákniny

!!! Často se projeví až po letech !!! a to žíznivostí, hubnutím (ne ale vždy), poruchou cévního zásobení (z důvodu ukládání glukózy v bílkovinách stěny cév), poškození nervů. Výsledkem celého koloběhu špatné péče o své tělo může být slepota! Amputace končetin! Ledvinné selhání!

Zatímco člověk s DM I je odkázán doživotně využívat exogenně podávaného insulinu a samozřejmě pečovat o sebe z hlediska nutrice a pohybu, DMII. typu, nebo dokonce prediabetik MÁ možnost volby a výrazného zlepšení!!! MÁ MOŽNOST SÁM OVLIVNIT SVŮJ ZDRAVOTNÍ STAV !!! A to změnou postoje k životnímu režimu!!

Gestační diabetes:

= v těhotenství může docházet k poruchám glukózové tolerance, po

porodu se sama upravuje a po letech vznikne u těchto žen DM

Comments


bottom of page